Noutăți

Favorabilă, stare de conservare

Posted by:

Starea de conservare a unui habitat natural se consideră favorabilă când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) arealul său natural şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere; b) are structura şi funcţiile specifice necesare pentru menţinerea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare; c) speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă, aşa cum este definită cum este definită la pct. 9

0
  Related Posts
  • No related posts found.