Activităţi cu impact negativ

Posted by:

Activităţi cu impact negativ semnificativ din vecinătatea ariilor naturale protejate sunt activităţile din afara limitei unei arii naturale protejate, care pot genera un impact negativ semnificativ asupra habitatelor naturale sau speciilor sălbatice pentru care au fost desemnate; nu se aplică în cazul ariilor naturale protejate vizate de punctul 22.

Definiție conform Art.4, pct. 29 din OUG nr. 57/2007 aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Citește mai mult →
0