Marius Groza – Director al Administrației Podișului Nord Dobrogean

Atena Groza – Responsabil dezvoltare durabilă şi comunicare: dezvoltă, sprijină şi implementează programe/planuri/acţiuni care să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale şi asigură relaţia cu toţi factorii interesaţi prin activităţi de informare, educare şi conştientizare

Iuliana Căliman – Responsabil cu managementul conservării: asigură monitorizarea stării de conservare si evaluarea impactului planurilor/proiectelor/activităţilor asupra speciilor şi habitatelor naturale de interes conservativ

Gheorghe Vîlcu – Responsabil cu managementul conservării: asigură monitorizarea stării de conservare si evaluarea impactului planurilor/proiectelor/activităţilor asupra speciilor şi habitatelor naturale de interes conservativ

Călin Cengher – Specialist IT, GIS şi baze de date

Florentin Marius Stănescu – Consilier juridic

Irina Popa – Expert contabil

Ion Vîlcu – Șef rangeri: coordonează activităţile de pază şi control, managementul vizitatorilor

Echipa de rangeri asigură paza, controlul şi intervenţii în cazuri de urgenţă: Teodora Başchir, Iulian Cornea, Ion Enciu, Silviu Gherasim, Ionel Neacşu, Ion Neacşu, Jan Rusu, Dan Teodoreanu, Ion Tomoşoiu şi Stelică Vîlcu.