Echipa Administrației Podișului Nord Dobrogean (APND)

Administraţia Podişului Nord Dobrogean reprezintă structura de administrare a ariilor naturale protejate din Podişul Nord Dobrogean şi a fost înfiinţată în septembrie 2016 de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA împreună cu Societatea „Progresul Silvic”, în baza contractului de administrare nr. 1882/ CPP/ 11.03.2016 şi a prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 15 alin. (1) lit. g) din Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014.

Echipa este formată din:

Marius Groza – Director, Administrația Podișului Nord Dobrogean

Atena Groza – Responsabil dezvoltare durabilă şi comunicare: dezvoltă, sprijină şi implementează programe/planuri/acţiuni care să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale şi asigură relaţia cu toţi factorii interesaţi prin activităţi de informare, educare şi conştientizare

Iuliana Căliman – Responsabil cu managementul conservării: asigură monitorizarea stării de conservare si evaluarea impactului planurilor/proiectelor/activităţilor asupra speciilor şi habitatelor naturale de interes conservativ

Gheorghe Vîlcu – Responsabil cu managementul conservării: asigură monitorizarea stării de conservare si evaluarea impactului planurilor/proiectelor/activităţilor asupra speciilor şi habitatelor naturale de interes conservativ

Călin Cengher – Specialist IT, GIS şi baze de date

Florentin Marius Stănescu – Consilier juridic

Irina Popa – Expert contabil

Ion Vîlcu – Șef rangeri: coordonează activităţile de pază şi control, managementul vizitatorilor

Echipa de rangeri asigură paza, controlul şi intervenţii în cazuri de urgenţă: Teodora Başchir, Iulian Cornea, Ion Enciu, Silviu Gherasim, Ionel Neacşu, Ion Neacşu, Jan Rusu, Dan Teodoreanu, Ion Tomoşoiu şi Stelică Vîlcu.