Tringa glareola – fluierar de mlaştină

Specia nu este prezentă în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Din cuvântul grec trungas – pasăre de ţărm ce îşi balansează coada, menţionată de Aristotel și cuvintele latine glarea – prundiş şi colere – a locui, cu referire la habitatul preferat al păsării.

Tringa glareola - fluierar de mlaștină

FOTO Cosmin Manci

Adulţii au înfăţişare similară, iar penajul este cafeniu maro. Lungimea corpului este de 18 – 21 cm şi o greutate de 50 – 65 g. Anvergura aripilor este de circa 50 – 57 cm.

Iernează în Africa și soseşte din cartierele de iernare în aprilie şi mai.  Specie monogamă. Cuibul poate fi aşezat pe pământ şi căptuşit cu muşchi şi resturi vegetale, sau foloseşte cuiburile vechi amplasate în copaci ale altor specii. Clocitul este asigurat de ambii parteneri, dar puii sunt îngrijiţi numai de către mascul.

Se hrăneşte cu insecte, larve, viermi, crustacee, moluşte, lipitori, broaşte şi peştişori. Se hrăneşte în zone cu ape mici, în perechi sau cel mai adesea în grup.

Specia nu este prezentă în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean.