Speciile de păsări de interes comunitar

Accipiter brevipes
ULIU CU PICIOARE SCURTE

Accipiter brevipes

accipiter-nisus-img_7574_female
ULIU PĂSĂRAR

Accipiter nisus

Hieraaetus pennatus – acvila mică
PRIVIGHETOARE DE BALTĂ

Acrocephalus melanopogon

Alauda arvensis – ciocârlie de câmp
CIOCÂRLIE DE CÂMP

Alauda arvensis

Alcedo atthis
PESCĂRAȘ ALBASTRU/IVAN PESCARUL

Alcedo atthis

Anthus-campestris-IMG_7783
FÂSĂ DE CÂMP

Anthus campestris

Aquila clanga
ACVILĂ ȚIPĂTOARE MARE

Aquila clanga

Aquila heliaca - acvilă imperială
ACVILĂ IMPERIALĂ/ACVILĂ DE CÂMP

Aquila heliaca

Aquila pomarina - acvilă ţipătoare mică
ACVILĂ ȚIPĂTOARE MICĂ

Aquila pomarina

Ardea purpurea
STÂRC ROȘU/BÂTLAN SCORȚIȘORIU

Ardea purpurea

Asio otus
CIUF DE PĂDURE

Asio otus

Aythya nyroca - raţa roşie/rața cu ochi albi
RAȚĂ ROȘIE/RAȚĂ CU OCHI ALBI

Aythya nyroca

Botaurus stellaris
BUHAI DE BALTĂ/BOU DE BALTĂ

Botaurus stellaris

Branta_ruficollis-Gâsca cu gât roșu
GÂSCĂ CU GÂT ROȘU

Branta ruficollis

Bubo bubo - buha
BUHĂ

Bubo bubo

Burhinus oedicnemus - pasărea ogorului
PASĂREA OGORULUI

Burhinus oedicnemus

Buteo buteo – șorecar comun
ȘORECAR COMUN

Buteo buteo

Buteo lagopus
ȘORECAR ÎNCĂLȚAT

Buteo lagopus

Buteo rufinus
ȘORECAR MARE

Buteo rufinus

Calandrella brachydactyla - ciocârlie de stol
CIOCÂRLIE DE STOL

Calandrella brachydactyla

Caprimulgus europaeus
CAPRIMULG

Caprimulgus europaeus

Carduelis chloris – florinte
FLORINTE

Carduelis chloris

Charadrius alexandrinus - prundăraş de sărătură
PRUNDĂRAȘ DE SĂRĂTURĂ

Charadrius alexandrinus

Chlidonias hybridus - chirighiţă cu obraz alb
CHIRIGHIȚĂ CU OBRAZ ALB

Chlidonias hybrida

Ciconia ciconia - barză albă
BARZĂ ALBĂ

Ciconia ciconia

Ciconia nigra
BARZĂ NEAGRĂ

Ciconia nigra

Circaetus gallicus - șerpar
ȘERPAR

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus
ERETE DE STUF

Circus aeruginosus

Circus cyaneus
ERETE VÂNĂT, ERETE DE CÂMP

Circus cyaneus

Hieraaetus pennatus – acvila mică
ERETE ALB

Circus macrourus

Circus pygargus - erete sur
ERETE SUR

Circus pygargus

Columba palumbus – porumbel gulerat
PORUMBEL GULERAT

Columba palumbus

Coracias garrulus - dumbrăveancă
DUMBRĂVEANCĂ

Coracias garrulus

Hieraaetus pennatus – acvila mică
PREPELIȚĂ

Coturnix coturnix

Cuculus canorus – cuc
CUC

Cuculus canorus

Dendrocopos medius
CIOCĂNITOARE DE STEJAR

Dendrocopos medius

Dendrocopos syriacus
CIOCĂNITOARE DE GRĂDINĂ

Dendrocopos syriacus

Dryocopus martius – ciocănitoarea neagră
CIOCĂNITOARE NEAGRĂ

Dryocopus martius

Egretta garzetta - egretă mică
EGRETĂ MICĂ

Egretta garzetta

Emberiza hortulana - presură de grădină
PRESURĂ DE GRĂDINĂ

Emberiza hortulana

Falco cherrug - șoim dunărean, șoim sacru
ȘOIM DUNĂREAN, ȘOIM SACRU

Falco cherrug

Falco peregrinus - șoim călător
ȘOIM CĂLĂTOR

Falco peregrinus

Falco vespertinus - vânturel de seară, șoimuleț de seară
VÂNTUREL/ȘOIMULEȚ DE SEARĂ

Falco vespertinus

Ficedula albicollis - muscar gulerat
MUSCAR GULERAT

Ficedula albicollis

Ficedula parva - muscar mic
MUSCAR MIC

Ficedula parva

Haliaeetus albicilla
CODALB

Haliaeetus albicilla

Hieraaetus pennatus - acvila mica
ACVILĂ MICĂ

Hieraaetus pennatus

Himantopus himantopus - cataligă, piciorong
CATALIGĂ/PICIORONG

Himantopus himantopus

Hieraaetus pennatus – acvila mică
FRUNZĂRIȚĂ GALBENĂ

Hippolais icterina

Cecropis daurica
RÂNDUNICĂ ROȘCATĂ

Hirundo daurica

Hirundo rustica – rândunică
RÂNDUNICĂ

Hirundo rustica

Ixobrychus minutus - stârc pitic
STÂRC PITIC

Ixobrychus minutus

Jynx torquilla – capîntortură
CAPÎNTORTURĂ

Jynx torquilla

Lanius collurio
SFRÂNCIOC ROȘIATIC

Lanius collurio

Lanius excubitor - sfrâncioc mare
SFRÂNCIOC MARE

Lanius excubitor

Lanius minor
SFRÂNCIOC CU FRUNTE NEAGRĂ

Lanius minor

Lanius senator – sfrâncioc cu cap roșu
SFRÂNCIOC CU CAP ROȘU

Lanius senator

Larus melanocephalus - pescăruş cu cap negru, martin cu cap negru
PESCĂRUȘ, MARTIN CU CAP NEGRU

Larus melanocephalus

Larus minutus (Hydrocoloeus minutus) - pescăruş mic
PESCĂRUȘ MIC

Larus (Hydrocoloeus) minutus 

Lullula arborea - ciocârlie de pădure
CIOCÂRLIE DE PĂDURE

Lullula arborea

Luscinia megarhynchos – privighetoare roșcată
PRIVIGHETOARE ROȘCATĂ

Luscinia megarhynchos

Melanocorypha calandra - ciocârlie de Bărăgan
CIOCÂRLIE DE BĂRĂGAN

Melanocorypha calandra

Merops apiaster – prigorie
PRIGORIE

Merops apiaster

Miliaria (Emberiza) calandra
PRESURĂ SURĂ

Miliaria (Emberiza) calandra

Milvus migrans - Gaie brună
GAIE BRUNĂ, GAIE NEAGRĂ, ȘORLIȚĂ BRUNĂ

Milvus migrans

Motacilla alba – codobatură albă
CODOBATURĂ ALBĂ

Motacilla alba

Motacilla flava – codobatură galbenă
CODOBATURĂ GALBENĂ

Motacilla flava

Muscicapa striata – muscar sur
MUSCAR SUR

Muscicapa striata

Nycticorax nycticorax - stârc de noapte
STÂRC DE NOAPTE

Nycticorax nycticorax

Oenanthe isabellina – pietrar răsăritean
PIETRAR RĂSĂRITEAN

Oenanthe isabellina

Oenanthe oenanthe-pietrar sur
PIETRAR SUR

Oenanthe oenanthe

Hieraaetus pennatus – acvila mică
PIETRAR NEGRU

Oenanthe pleschanka

Oriolus oriolus
GRANGUR

Oriolus oriolus

Pandion haliaetus
VULTUR PESCAR, ULIGAN PESCAR

Pandion haliaetus

Parus lugubris - pițigoi de livadă, pițigoi jalnic, pițigoi lugubru, pițigoi sihastru
PIȚIGOI DE LIVADĂ, PIȚIGOI JALNIC, PIȚIGOI LUGUBRU, PIȚIGOI SIHASTRU

Parus lugubris

Pelecanus onocrotalus - pelicanul comun
PELICAN COMUN

Pelecanus onocrotalus

Pernis apivorus
VIESPAR, ȘORECARUL VIESPILOR

Pernis apivorus

Phalacrocorax pygmeus - cormoran mic
CORMORAN MIC

Phalacrocorax pygmeus

Philomachus pugnax - bătăuș
BĂTĂUȘ

Philomachus pugnax

Phoenicurus phoenicurus - Codroș de pădure
CODROȘ DE PĂDURE

Phoenicurus phoenicurus

Phylloscopus collybita - Pitulice mică
PITULICE MICĂ

Phylloscopus collybita

Phylloscopus sibilatrix - Pitulice sfârâitoare
PITULICE SFÂRÂITOARE

Phylloscopus sibilatrix

Pernis apivorus
GHIONOAIE SURĂ

Picus canus

Platalea leucorodia
LOPĂTAR

Platalea leucorodia

Plegadis falcinellus
ȚIGĂNUȘ

Plegadis falcinellus

Porzana parva - Cresteț cenușiu
CRESTEȚ CENUȘIU

Porzana parva

Recurvirostra avosetta - Ciocîntors
CIOCÎNTORS

Recurvirostra avosetta

Sterna hirundo - Chiră de baltă
CHIRĂ DE BALTĂ

Sterna hirundo

Streptopelia turtur - Turturică
TURTURICĂ

Streptopelia turtur

Sturnus vulgaris - Graur
GRAUR

Sturnus vulgaris

Riparia riparia - Lăstun de mal
LĂSTUN DE MAL

Riparia riparia

Saxicola torquata - Mărăcinar negru
MĂRĂCINAR NEGRU

Saxicola torquata

Sterna albifrons - Chiră mică
CHIRĂ MICĂ

Sterna albifrons

Sylvia atricapilla - Silvie cu cap negru
SILVIE CU CAP NEGRU

Sylvia atricapilla

Sylvia borin - Silvie de zăvoi
SILVIE DE ZĂVOI

Sylvia borin

Sylvia communis - Silvie de câmp
SILVIE DE CÂMP

Sylvia communis

Sylvia curruca - Silvie mică
SILVIE MICĂ

Sylvia curruca

Sylvia nisoria - Silvie porumbacă
SILVIE PORUMBACĂ

Sylvia nisoria

Tadorna ferruginea - Călifar roșu
CĂLIFAR ROȘU

Tadorna ferruginea

Tringa glareola - Fluierar de mlaștină
FLUIERAR DE MLAȘTINĂ

Tringa glareola

Upupa epops - Pupăză
PUPĂZĂ

Upupa epops