Tadorna ferruginea – călifar roşu

Este obiectiv de conservare în ROSPA0091 Pădurea Babadag.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Tadorna – numele celtic al călifarului alb și cuvântul latin ferruginus – de culoare roşie ca rugina, cu referire la penajul păsării.

Tadorna feruginea – călifar roșu

FOTO Vitalie Ajder

Masculul spre deosebire de femelă, are o dungă neagră pe gât. Lungimea corpului este de 58 – 70 de cm şi o greutate de medie de 1.000 – 1.600 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 110 – 135 cm. Zborul este liniştit, fără bătăi repezite din aripi.

Iernează în sud-estul Europei. Soseşte din teritoriile de iernare în luna martie. Cuibăreşte în galerii (vizuini) săpate în sol, crăpături ale stâncilor şi scorburi. Cuibul este căptuşit cu vegetaţie, puf şi pene. În perioada clocitului masculul veghează asupra cuibului.

Se hrăneşte cu plante specifice regiunii de stepă, seminţe dar şi cu insecte, crustacee, moluşte, peşti, broaşte şi viermi.

Este obiectiv de conservare în ROSPA0091 Pădurea Babadag.

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  ……………………

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Specia este cuibăritoare și poate fi observată în perioada martie – septembrie. Populația în sit este de 5 – 15 perechi. Este obiectiv de conservare în ROSPA0091 Pădurea Babadag.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Specia contribuie la reglarea mărimii populațiilor de nevertebrate și insecte precum și la diseminarea semințelor speciilor de floră. Este indicator al calității habitatelor.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Importanța economică a speciei este dată de însuși rolul acesteia în cadrul ecosistemului, prin faptul că controlează/limitează mărimea populațiile de nevertebrate, în special a insectelor contribuind la o practică forestieră sustenabilă și reducând astfel necesitatea folosirii substanțelor chimice și biocidelor.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie menționată în Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română, 2005), Anexa II, Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, Anexa II,  Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Lista Roșie a speciilor amenințate IUCN 2018 (LC), Anexa II, Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  Presiunile și amenințările asupra specia în cadrul Podișului Nord Dobrogean sunt agricultura intensivă, utilizarea biocidelor și substanțelor chimice, vânătoarea, poluarea difuză a apei. Amenințările principale sunt agricultura intensivă și vânătoarea.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Măsuri active:

  • Asigurarea condițiilor de hrănire pe terenurile arabile pentru speciile dependente de acestea;
  • Menținerea sau crearea fâșiilor/zonelor de protecție adiacente cursurilor de apă;

  Măsuri restrictive:

  • Interzicerea lucrărilor care pot afecta structura și/sau cursul natural al râurilor și pâraielor din cadrul sitului, cu excepția situațiilor de interes public major. 
  • Interzicerea depozitării substanțelor și compușilor minerali și organici, precum: gunoiul de grajd, insecticide, pesticide, metale grele, organoclorine, hidrocarburi aromatice policiclice, izotopi radioactivi în apropierea surselor de apă, conform legislației în vigoare.