Sylvia borin – silvie de zăvoi

Este obiectiv de conservare în ROSPA0100 Stepa Casimcea.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Numele de gen provine din latinescul silva sau sylva – pasăre mică de pădure.

Sylvia borin – silvie de zăvoi

FOTO Saxifraga, Bart Vastenhouw

Este o pasăre îndesată cu aripi lungi și cioc scurt dar fără trăsături distincte evidente. Partea superioară este de culoare maronie gri-măslinie și albă inferior cu picioare și cioc gri. Sexele sunt asemănătoare. Lungimea corpului este de 12-14,5 cm, anvergura aripilor de 20-22 cm și greutatea corpului de 19 g.

Este un oaspete de vară ce iernează în Africa centrală și de sud, părăsind teritoriile de cuibărit în lunile iulie-septembrie și revenind din nou în luna mai a anului următor. Perechile apără teritorii mici de cuibărit. După întoarcerea în teritoriile de cuibărit, masculul construiește câteva cuiburi diferite pentru ca femela să poată alege unul din ele, apoi ambii parteneri termină de construit cuibul ales. Acest cuib în formă de cupă este amplasat de obicei aproape de sol într-un copac de înălțime mică sau altă vegetație joasă și este format din iarbă uscată. Cuibărește în lunile martie-iulie în funcție de răspândire. Ambii părinți clocesc și hrănesc puii. Perechile pot crește două generații pe sezon.

Se hrănește cu nevertebrate în timpul primăverii și verii și fructe de pădure în toamnă și iarnă. Se hrănește în timpul zilei, căutând nevertebrate în vegetația de pe sol sau planând pentru a prinde insectele din zbor.

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  ……………………

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Specia este cuibăritoare și poate fi observată în perioada martie – septembrie. Populația în sit este 250 – 450 perechi. Este obiectiv de conservare în ROSPA0100 Stepa Casimcea.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Specia contribuie la reglarea mărimii populațiilor de nevertebrate și insecte precum și la diseminarea semințelor speciilor de floră. Este indicator al calității habitatelor.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Importanța economică a speciei este dată de însuși rolul acesteia în cadrul ecosistemului, prin faptul că controlează/limitează mărimea populațiile de nevertebrate, în special a insectelor contribuind la o practică forestieră sustenabilă și reducând astfel necesitatea folosirii substanțelor chimice și biocidelor.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie este menționată în Lista Roșie a speciilor amenințate IUCN 2018 (LC) și Anexa II a Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, Anexa II a Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este afectată de presiuni precum gestionarea și utilizarea pădurii, îndepărtarea gardurilor vii și a crângurilor sau tufărișurilor, speciile invazive non-native, poluarea apelor și schimbările climatice. În viitor amenințările principale sunt gestionarea și utilizarea pădurii, speciile invazive și schimbările climatice.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Măsuri active:

  • Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de păsări caracteristice habitatelor forestiere prin crearea locurilor de cuibărit artificiale;
  • Asigurarea condițiilor de hrănire pe terenurile arabile pentru speciile dependente de acestea;
  • Înlocuirea speciilor lemnoase alohtone cu specii lemnoase autohtone în vederea creșterii gradului de utilizare pentru cuibărit, refugiu și hrănire a speciilor de păsări;
  • Menținerea sau crearea fâșiilor/zonelor de protecție adiacente cursurilor de apă în care este interzisă aplicarea fertilizanților indiferent de natura acestora;
  • Creșterea calității habitatelor forestiere în vederea conservării speciilor de păsări.

  Măsuri restrictive:

  • Interzicerea lucrărilor silvice de orice tip în perioada 01 aprilie – 01 iunie, cu excepția cazurilor/intervențiilor necesare ca urmare a unor infecții;
  • Interzicerea transformării pajiștilor în terenuri agricole
  • Interzicerea împăduririi pajiștilor;
  • Interzicerea depozitării substanțelor și compușilor minerali și organici, precum: gunoiul de grajd, insecticide, pesticide, metale grele, organoclorine, hidrocarburi aromatice policiclice, izotopi radioactivi în apropierea surselor de apă, conform legislației în vigoare;
  • Interzicerea folosirii substanțelor chimice care conțin substanțe active, de tip neonicotinoid.