Recurvirostra avosetta – ciocîntors

Specia nu este prezentă în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Cuvintele latine recurvus – încovoiat şi rostrum – cioc, cu referire la forma deosebită a ciocului, iar avosetta – nume venețian atribuit în secolul XVI.

Recurvirostra avoseta – cioc întors

FOTO Cosmin Manci

Penajul este o combinaţie interesantă de alb cu negru. Adulţii au înfăţişare similară. Ciocul masculului este mai lung şi mai puţin curbat în sus. Lungimea corpului este de 42 – 46 cm şi o greutate medie a corpului de 310 – 410 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 67 – 77 cm.

Iernează în sudul Europei şi Africa și sosesc din cartierele de iernare în aprilie. Este o specie sociabilă, ce umblă în stoluri şi cuibăreşte în colonii. Sincronizarea exemplarelor dintr-un stol este impresionantă, executând manevre rapide simultan. Sunt gălăgioase şi combative, alungând posibilii prădători din apropierea coloniei. Ritualul nupţial se manifestă printr-un dans între parteneri cu aplecări, atingeri şi urmăriri. Cuiburile sunt sumare, formate într-o adâncitură a nisipului şi căptuşite cu resturi vegetale şi scoici.

Se hrăneşte printr-o mişcare de „cosire” realizată cu ciocul, prinzând insecte, moluşte, crustacei, viermi, dar şi cu fragmente vegetale de la suprafaţa apei.