Pelecanus onocrotalus – pelican comun

Este obiectiv de conservare în ROSPA0091 Pădurea Babadag, și ROSPA0100 Stepa Casimcea.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Cuvântul grecesc pelekanos – pelican sau axă, cu referire probabil la ciocul său lung, iar onokrotalus este compus din cuvintele grecești onos – măgar şi krotalon – horcăit, cu referire la sunetul scos de această pasăre.

Pelecanus onocrotalus – pelican comun

FOTO Cosmin Manci

Are un cioc larg şi lung de care atârnă “o guşă galbenă strabătută de vine roşii”. În zbor se distinge uşor culoarea neagră de pe partea inferioară a aripilor. Adulţii au o lungime a corpului cuprinsă între 160 – 180 cm şi o greutate de 8.000 – 10.000 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 270 – 320 cm. Adulţii au o înfăţişare similară.

Cartierele de iernare sunt localizate în Israel şi coastele Africii. Se reîntorc din cartierele de iernare în a doua parte a lunii martie. Cuibăresc în colonii mari unde cuiburile sunt alăturate, construite simplu (adâncituri căptuşite cu plante). Privită de sus sau de la distanţă, o asemenea colonie este fascinantă, iar mormăitul înfundat al pelicanilor este caracteristic. Ouăle sunt clocite de ambii parteneri.

Se hrănesc cu peşte în ape cu adâncime redusă (1,5 – 2,5 m) deoarece nu se pot scufunda într-un mod asemănător cormoranilor. Se hrănesc împreună şi organizează “adevărate goane în cerc” în care pelicanii aşezaţi roată împing peştele în centrul cercului prin bătăi repetate ale aripilor, asemeni unei plase vii şi miscătoare, după care îl pescuiesc. De asemenea, organizează şi “goane cu flancuri larg desfăcute” iar peştii sunt împinşi în apropierea unui mal de unde sunt pescuiţi în apa mică. Adesea, în special în ape mai adânci, se asociază cu cormoranii pentru a dirija şi prinde peştele. Este remacabilă uşurinţa cu care această pasăre mare pluteşte în cercuri largi folosind curenţii ascensionali.

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Are un cioc larg şi lung de care atârnă “o guşă galbenă strabătută de vine roşii”. În zbor se distinge uşor culoarea neagră de pe partea inferioară a aripilor. Adulţii au o lungime a corpului cuprinsă între 160 – 180 cm şi o greutate de 8.000 – 10.000 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 270 – 320 cm. Adulţii au o înfăţişare similară.

  Cartierele de iernare sunt localizate în Israel şi coastele Africii. Se reîntorc din cartierele de iernare în a doua parte a lunii martie. Cuibăresc în colonii mari unde cuiburile sunt alăturate, construite simplu (adâncituri căptuşite cu plante). Privită de sus sau de la distanţă, o asemenea colonie este fascinantă, iar mormăitul înfundat al pelicanilor este caracteristic. Ouăle sunt clocite de ambii parteneri.

  Se hrănesc cu peşte în ape cu adâncime redusă (1,5 – 2,5 m) deoarece nu se pot scufunda într-un mod asemănător cormoranilor. Se hrănesc împreună şi organizează “adevărate goane în cerc” în care pelicanii aşezaţi roată împing peştele în centrul cercului prin bătăi repetate ale aripilor, asemeni unei plase vii şi miscătoare, după care îl pescuiesc. De asemenea, organizează şi “goane cu flancuri larg desfăcute” iar peştii sunt împinşi în apropierea unui mal de unde sunt pescuiţi în apa mică. Adesea, în special în ape mai adânci, se asociază cu cormoranii pentru a dirija şi prinde peştele. Este remacabilă uşurinţa cu care această pasăre mare pluteşte în cercuri largi folosind curenţii ascensionali.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Specie migratoare, cuibăritoare, poate fi observată în perioada martie – aprilie, septembrie – octombrie. Populația cuibăritoare este estimată la 2500 – 3000 exemplare. Este obiectiv de conservare în ROSPA0091 Pădurea Babadag și ROSPA0100 Stepa Casimcea.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Pelicanii sunt considerați sanitarii apelor, deoarece consumă și exemplarele de pești bolnavi, astfel contribuind la un genofond sănătos al mediului acvatic.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Importanța economică a speciei este dată de însuși rolul acesteia în cadrul ecosistemului, contribuind la selecția naturală a populațiilor de pești. De asemenea, prezintă interes pentru domeniul ecoturismului.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie menționată în Anexa I a Directivei Păsări (Anexa nr. 3 din OUG nr. 57),  Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română, 2005), Anexa II, Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, Anexa I și II,  Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Lista Roșie a speciilor amenințate IUCN 2018 (LC), Anexa II, Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  Presiunile și amenințările asupra speciei în cadrul Podișului Nord Dobrogean sunt  liniile electrice și de telefonie suspendate și moartea sau rănirea prin coliziune cu turbinele eoliene.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Măsuri active:

  • Izolarea liniilor electrice de joasă tensiune pentru a reduce mortalitatea cauzată de acestea prin electrocutare;
  • Semnalizarea liniilor electrice de înaltă tensiune pentru a reduce mortalitatea cauzată de coliziune accidentală; 
  • Reglementarea funcționării parcurilor eoliene existente.