Haliaeetus albicilla – codalb, vultur cu coada albă

Este obiectiv de conservare în ROSPA0091 Pădurea Babadag.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Cuvintele greceşti halos – de mare şi aetos – acvilă și cuvintele latine albus – alb şi cilla – cu sens de coadă, cu referire la coada albă a adulţilor.

Haliaeetus albicilla – codalb, vultur cu coada albă

FOTO Vitalie Ajder

Adulţii au ciocul galben, irisul galben, coada albă şi corpul maroniu. Ajung la penajul caracteristic adultului în 5 – 6 ani. Coada devine complet albă numai după 8 ani. Tinerii au ciocul, irisul, coada şi corpul închise. Lungimea corpului este de 76 – 92 cm şi o greutate de 4.100 g pentru mascul şi 5.500 g pentru femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între 190 – 240 cm. Adulţii au înfăţişare similară.

În zonele nordice şi estice este migratoare şi sedentară în rest. Este o specie monogamă ce tinde să îşi păstreze perechea toată viaţa. Atinge maturitatea sexuală la 5 ani şi trăieşte până la 27 de ani în sălbăticie. Primăvara, perechea zboară deasupra teritoriului pe care l-a ocupat şi execută zboruri spectaculoase cu rostogoliri în aer la circa 200 m. Pentru cuibărit foloseşte acelaşi teritoriu an după an, utilizând alternativ 2 – 3 cuiburi. Cuibul este construit din crengi aduse de mascul şi aranjate de către femelă. Este căptuşit în interior cu muşchi şi iarbă, uneori şi lână. Femela depune de obicei 2 ouă, la începutul lunii martie.

Se hrăneşte în special cu peşte, păsări de apă, mamifere mici şi uneori leşuri. Vânează printr-un zbor jos deasupra apei de unde îşi prinde prada, sau poate descrie cercuri largi la 200 – 300 m înălţime, de unde se uită după pradă. Se poate scufunda, dar o face rar. Fură hrană şi de la alte păsări.

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Adulţii au ciocul galben, irisul galben, coada albă şi corpul maroniu. Ajung la penajul caracteristic adultului în 5 – 6 ani. Coada devine complet albă numai după 8 ani. Tinerii au ciocul, irisul, coada şi corpul închise. Lungimea corpului este de 76 – 92 cm şi o greutate de 4.100 g pentru mascul şi 5.500 g pentru femelă. Anvergura aripilor este cuprinsă între 190 – 240 cm. Adulţii au înfăţişare similară.

  În zonele nordice şi estice este migratoare şi sedentară în rest. Este o specie monogamă ce tinde să îşi păstreze perechea toată viaţa. Atinge maturitatea sexuală la 5 ani şi trăieşte până la 27 de ani în sălbăticie. Primăvara, perechea zboară deasupra teritoriului pe care l-a ocupat şi execută zboruri spectaculoase cu rostogoliri în aer la circa 200 m. Pentru cuibărit foloseşte acelaşi teritoriu an după an, utilizând alternativ 2 – 3 cuiburi. Cuibul este construit din crengi aduse de mascul şi aranjate de către femelă. Este căptuşit în interior cu muşchi şi iarbă, uneori şi lână. Femela depune de obicei 2 ouă, la începutul lunii martie.

  Se hrăneşte în special cu peşte, păsări de apă, mamifere mici şi uneori leşuri. Vânează printr-un zbor jos deasupra apei de unde îşi prinde prada, sau poate descrie cercuri largi la 200 – 300 m înălţime, de unde se uită după pradă. Se poate scufunda, dar o face rar. Fură hrană şi de la alte păsări.

  Este obiectiv de conservare în ROSPA0091 Pădurea Babadag.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Specia este sedentară, în cadrul sitului cuibărind o pereche de codalbi, iar în timpul pasajului zona este folosită de 10 – 30 exemplare.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  • Reglarea mărimii populațiilor de rozătoare și a speciilor de pradă. 
  • Selecția naturală a animalelor pe care le vânează, capturând animale bolnave sau cu o condiție fizică mai slabă. 
  • Consumă cadavrele altor animale, limitând distrubuția potențialelor boli și infecții.
 • Importanță economică

  Importanță economică

  Este dată de însuși rolul acesteia în cadrul ecosistemului, spre exemplu prin controlul populațiile de rozătoare contribuie la o agricultură și practică forestieră sustenabilă, reducând necesitatea folosirii substanțelor chimice și biocidelor și în acelasi timp stopează răspândirea bolilor, rozătoarele fiind vectori ai multor boli. De asemenea, în ultimii ani codalbul este o specie de interes eco-turistic.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie menționată în Anexa I a Directivei Păsări (Anexa nr. 3 din OUG nr. 57),  Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română, 2005), Anexa II a Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, Anexa I și II a  Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Lista Roșie a speciilor amenințate IUCN 2018 (LC), Anexa I – Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este afectată de activități antropice precum agricultura intensivă, schimbarea culturilor, pășunatul intensiv, utilizarea substanțelor chimice și biocidelor în practicile agricole, gestionarea pădurii, pășunatul în pădure, linii electrice și de telefon suspendate, vânătoarea, curățarea/îndepărtarea arborilor de pe marginea drumurilor, parcuri eoliene etc. Amenințările principale sunt agricultura intensivă, construirea de parcuri eoliene și schimbările climatice.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Măsuri active de conservare:

  • Asigurarea condițiilor de hrănire pe terenurile arabile;
  • Înlocuirea speciilor lemnoase alohtone cu specii lemnoase autohtone în vederea creșterii gradului de utilizare pentru cuibărit, refugiu și hrănire a speciilor de păsări
  • Izolarea liniilor electrice de joasă tensiune pentru a reduce mortalitatea cauzată de acestea prin electrocutare;
  • Semnalizarea liniilor electrice de înaltă tensiune pentru a reduce mortalitatea cauzată de coliziune accidentală; 
  • Reglementarea funcționării parcurilor eolienne existente;
  • Menținerea sau crearea fâșiilor/zonelor de protecție adiacente cursurilor de apă în care este interzisă aplicarea fertilizanților indiferent de natura acestora;
  • Îmbunătățirea condițiilor de cuibărit pentru speciile de păsări răpitoare de zi dependente de habitatul forestier prin reducerea deranjului în zona cuiburilor;
  • Creșterea calității habitatului forestier.