Ciconia ciconia – barză albă

Este obiectiv de conservare în ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Ciconia – barză în limba latină

Ciconia ciconia

FOTO Daniyar Memedemin

Lungimea corpului este de 95 – 110 cm şi o greutate de 2.300 – 4.400 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 180 – 218 cm. Adulţii au înfăţişare similară şi se deosebesc de barza neagră prin capul şi gâtul albe.

Este o specie migratoare ce iernează în Africa și sosește în Podișul Nord Dobrogean la începutul lunii martie. Cuibul, amplasat cel mai frecvent pe stâlpii reţelelor de tensiune medie dar şi pe acoperişurile caselor, este alcătuit din crengi fixate cu pământ și poate atinge dimensiuni impresionante prin adaugarea de material în fiecare an (1,5 m diametru, 1 – 2 m înălţime şi o greutate de 40 kg).  În interior este căptuşit cu muşchi şi resturi vegetale. În mod obişnuit masculul aduce materialele iar femela le aşează şi le potriveşte în cuib. Adeseori în pereţii exteriori ai cuibului cuibăreşte şi vrabia de câmp. Cuibăritul e asigurat de ambii părinţi. În mod obişnuit perechea de berze se întoarce la cuibul ocupat şi în anii precedenţi. Întâi soseşte masculul care apără cuibul în faţa altor pretendenţi şi în aşteptarea femelei, repară şi consolidează cuibul. Înainte de plecarea în migraţie se strâng în număr mare pe pajiştile umede sau în zone inundabile.

Se hrăneşte cu broaşte, şoareci, insecte, cârtiţe, pui de păsări şi de iepuri, melci, şerpi şi şopârle.

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Lungimea corpului este de 95 – 110 cm şi o greutate de 2.300 – 4.400 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 180 – 218 cm. Adulţii au înfăţişare similară şi se deosebesc de barza neagră prin capul şi gâtul albe.

  Este o specie migratoare ce iernează în Africa și sosește în Podișul Nord Dobrogean la începutul lunii martie. Cuibul, amplasat cel mai frecvent pe stâlpii reţelelor de tensiune medie dar şi pe acoperişurile caselor, este alcătuit din crengi fixate cu pământ și poate atinge dimensiuni impresionante prin adaugarea de material în fiecare an (1,5 m diametru, 1 – 2 m înălţime şi o greutate de 40 kg).  În interior este căptuşit cu muşchi şi resturi vegetale. În mod obişnuit masculul aduce materialele iar femela le aşează şi le potriveşte în cuib. Adeseori în pereţii exteriori ai cuibului cuibăreşte şi vrabia de câmp. Cuibăritul e asigurat de ambii părinţi. În mod obişnuit perechea de berze se întoarce la cuibul ocupat şi în anii precedenţi. Întâi soseşte masculul care apără cuibul în faţa altor pretendenţi şi în aşteptarea femelei, repară şi consolidează cuibul. Înainte de plecarea în migraţie se strâng în număr mare pe pajiştile umede sau în zone inundabile.

  Se hrăneşte cu broaşte, şoareci, insecte, cârtiţe, pui de păsări şi de iepuri, melci, şerpi şi şopârle.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Este obiectiv de conservare în ROSPA0091 Pădurea Babadag, ROSPA0100 Stepa Casimcea.

  Specie migratoare, oaspete de vară în Podișul Nord Dobrogean, în perioada martie – octombrie. Cuibărește în aproape toate localităție din cadrul Podișului Nord Dobrogean. În perioada migrației zona este traversată de efective importante cuprinse între 50.000 și 150.000 exemplare.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  • Reglarea mărimii populațiilor de rozătoare și nevertebrate;
  • Indicator al calității habitatelor semiacvatice.
 • Importanță economică

  Importanță economică

  Importanța economică a speciei este dată de însuși rolul acesteia în cadrul ecosistemului, prin faptul că controlează/limitează mărimea populațiile de nevertebrate , în special a insectelor contribuind la o agricultură sustenabilă și reducând astfel necesitatea folosirii substanțelor chimice și biocidelor.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie menționată în Anexa I a Directivei Habitate (Anexa nr. 3 din OUG nr. 57),  Cartea roșie a vertebratelor din România (Academia Română, 2005), Anexa II a  Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, Anexa II a Convenției privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979, Lista Roșie a speciilor amenințate IUCN 2018 (LC),  Acordul privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice (AEWA), Anexa II a Convenției privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este afectată de agricultura intensivă, schimbarea culturilor, pășunatul intensiv, utilizarea biocidelor și substanțelor chimice în practicile agricole, liniile electrice și de telefon, parcurile eoliene, poluarea difuză a apelor, gunoiul și deșeurile menajere depozitate necorespunzător, toate acestea ducând la modificarea, fragmentarea și reducerea habitatului de hrănire, precum și la deranjul speciei. 

  Amenințările principale sunt agricultura intensivă și construirea de parcuri eoliene care pot produce moartea prin coliziune.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Măsuri active:

  • Asigurarea condițiilor de hrănire pe terenurile arabile;
  • Izolarea liniilor electrice de joasă tensiune pentru a reduce mortalitatea cauzată de acestea prin electrocutare;
  • Semnalizarea liniilor electrice de înaltă tensiune pentru a reduce mortalitatea cauzată de coliziune accidentală; 
  • Reglementarea funcționării parcurilor eoliene existente;
  • Menținerea sau crearea fâșiilor/zonelor de protecție adiacente cursurilor de apă;

  Măsuri restrictive:

  • Interzicerea lucrărilor care pot afecta structura și/sau cursul natural al râurilor și pâraielor din cadrul sitului, cu excepția situațiilor de interes public major.