Elaphe sauromates (quatuorlineata) – balaur mare, balaur dobrogean

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

latinescul elaphros – rapid sau, după alte interpretări, din latinescul elaphos – piele de cerb și grecescul sauromates – a împrumuta

Este cel mai mare şarpe din ţara noastră, având o lungime de 120-160 (rar 260) cm, foarte puternic, dar neveninos. Culoarea este în general gălbuie, cu spatele uşor castaniu-gălbui, femelele fiind mai întunecate. Capul este cafeniu, cu două pete negre lungi, câte una de fiecare parte, de la ochi către colţul gurii. Rar se întâlnesc şi exemplare negre.

Ocupă o varietate largă de habitate naturale, incluzând stepele împădurite şi chiar habitate cvasi-deşertice. Se adăposteşte sub grămezi de pietre, ziduri de piatră sau în tufişuri. Este o specie diurnă, cu un comportament calm, liniştit chiar şi exemplarele speriate făcând rareori mişcări bruşte. Comportamentul lui defensiv se reduce la sâsâituri ocazionale corelate cu atacuri de intimidare.

Se hrăneşte cu micromamifere, păsări şi şopârle, fiind la rândul său hrană pentru numeroase specii precum ciori, berze, păsări răpitoare, mamifere carnivore.

Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie strict protejată.