Speciile de amfibieni și reptile de interes comunitar

Bombina bombina1
BUHAI DE BALTĂ, IZVORAȘ

Bombina bombina

Testudo graeca
ȚESTOASĂ DE USCAT DOBROGEANĂ

Testudo graeca

Elaphe sauromates (quatuorlineata) – balaur mare, balaur dobrogean
BALAUR MARE, BALAUR DOBROGEAN

Elaphe sauromates (quatuorlineata)

Lacerta trilineata
GUȘTER VĂRGAT, GUȘTER DOBROGEAN

Lacerta trilineata

Lacerta viridis
GUȘTER,GUȘTER COMUN

Lacerta viridis

Podarcis taurica mascul
ȘOPÂRLA DE IARBĂ, ȘOPÂRLA DE STEPĂ, ȘOPÂRLA DOBROGEANĂ

Podarcis taurica