Thymus zygioides – cimbrișor

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Thymus (latină) are originea în greaca veche θύμος („excrescență negoasă”, „glanda timus”, „un tip de neg”); zygioides derivat din greaca veche ζυγωτό a înjuga, a uni”, zygote = celulă rezultată din unirea a doi gameţi. Plantă cu glande de tip neg, unite două câte două.

Thymus zygioides
Thymus zygioides
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă cu tulpina lung întinsă pe sol. Ramuri florifere laterale acoperite cu peri scurți. Frunze plane, cele inferioare așezate ca țiglele pe acoperiș, cele superioare lungi de 5-15 mm și late de 1 mm, foarte cărnoase, cu perișori fini pe margini pâna la mijloc, punctate pe ambele fețe. Inflorescență rotunjită, rareori mai alungită, cu flori lila. Înfloreşte în mai – iulie.

  Plantă pseudoperenă, heliofilă, termofilă, de soluri foarte uscate, neutre, sărace în azot.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în: situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, rezervația naturală Beidaud, rezervația naturală Colțanii

  Mari, rezervația naturală Dealul Ghiunghiurmez, rezervația naturală Muchiile Cernei, rezervația naturală Dealul Bujorului, rezervația naturală Peceneaga, rezervația naturală Războieni.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), fixatoare de azoot în sol; componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride de tip pajişte, coaste pietroase.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă medicinală ce conține uleiuri eterice cu efect antibacterian, fixatoare de azot, decorativă, meliferă și aromatică, fiind utilizată drept condiment

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Controlul păşunatului prin încărcarea optimă cu animale în pajiștile. Conservarea habitatul specific, interzicerea schimbării utilizării terenului