Spiraea crenata – tavalgă

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Spiraea – nouă formă latină, latinizată a cuvântului antic grec σπείρα („coroană, bobină, răsucire”), de la forma foliculilor săi, din proto-indo-european * sper- („a răsuci, răsucit”); crenata,crenatus, crenatum (latină)= crestat, crenat.

Spiraea crenata
Spiraea crenata
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Arbust înalt până la 1 m, tulpina erectă, ramurile secundare oblice sau pendule, cele tinere scurt păroase. Frunze verzi cenușii, în tinerețe scurt păroase. Flori lungi de 5 mm, grupate câte 10-20- flore, pe codițe lungi, foliate. Petale rotunjite, lungi de 2-3 mm, albe. Înfloreşte în mai – iunie. Vegetează pe stâncării, coaste însorite, în rariști de pădure.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în rezervațiile naturale Colțanii Mari și Muchiile Cernei-Iaila

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), este răspândită în locuri pietroase, uscate, din zona stepică şi silvostepică din  Dobrogea, componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride  cu soluri scheletice.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă decorativă, utilizată în amenajarea curţilor, grădinilor şi a spaţiilor verzi pentru tufe şi gardurile vii.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor si tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol. Conservarea habitatului caracteristic.

  Interzicerea colectării drajonilor şi a tufelor integrale.