Sempervivum ruthenicum – urechelniță

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Sempervivum derivat din sempre (latină) „odată pentru totdeauna, permanent, veşnic” + vivus (latină) „viaţă”; ruthenicus, rutheni = locuitori ai Rutheniei, popoare de origine slavă.

Sempervivum ruthenicum
Sempervivum ruthenicum
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Dezvoltă tulpini cu o înălțime de 12-35 cm. Frunzele sunt dispuse foarte dens și alternant pe tulpinile foarte scurte, fapt ce dă aparența unei rozete cărnoase. Florile sunt galbene, de formă stelată. Înfloreşte în iulie – august.

  Plantă perenă ce se dezvoltă pe stâncării, unde s-au adunat fragmente de sol sau unde sunt acumulări de praf și pietriș mărunțit. Este o planta pionieră, cu un sistem radicular dezvoltat, care pătrunde printer fisurile rocilor, dar se extinde și la suprafață pentru a folosi umiditatea din stratul superficial de sol. Vegetează pe stâncării, în zona pădurilor de stejar – etajul gorunului.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes comunitar prezentă în: situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, rezervația naturală Beidaud, rezervația naturală Colțanii Mari, rezervația naturală Vârful Secaru, rezervația naturală Dealul Ghiunghiurmez.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică, (iubitoare de uscăciune), sacxicolă (vegetează pe stâncării), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi pietroase.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală folosită în amenajarea pietrarelor din grădini, parcuri, spaţii verzi. Are rol și în fixarea solului, protejându-l împotriva eroziunii.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  Pășunatul neintensiv în amestec de animale 

  Secete și precipitații reduse 

  Prezenţa speciilor invazive, nonnative (alogene) 

  Depozitarea materialelor inerte (nereactive) 

  Prospecțiuni geotehnice

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Controlul efectivelor de animale care pasc

  Interzicerea exploatărilor de roci chiar dacă prospecţiunile sunt favorabile exploatării

  Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri nebiodegradabile

  Combatarea speciilor invazive