Scutellaria orientalis

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Scutellaria  – denumirea generică este derivată din latină – scutella- , care înseamnă „un mic fel de mâncare – o gustare, tavă sau platou”, referindu-se la forma mică a caliciului; orientalis, oriēns („est”) (latină) = în creștere, apărând, de la răsărit, originar + -ālis, (latină) = ax

Scutellaria orientalis
Scutellaria orientalis
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă ierboasă, cu tulpini lungi de 7-25 cm, foarte ramificate de la baza. Frunze lungi de 0,5-2 cm, late de 0,5-1 cm. Inflorescență lungă de 2-5 cm. Corolă lungă de 2,5-3 cm, galbenă, adesea pătată violaceu. Înfloreşte în mai – iulie.

  Vegetează în pajiști cu soluri sărace, pietroase, pe stâncării, în zona de câmpie și cea colinară.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes comunitar prezentă în situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă medicinală utilizată în medicina tradițională chineză, pentru a „îndepărta răul produs de febră, se utilizează rădăcina sa, cunoscută sub numele de Radix Scutellariae.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă medicinală antiinflamatoare.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994), specie de interes comunitar.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  Pășunatul neintensiv în amestec de animale 

  Secete și precipitații reduse 

  Prezenţa speciilor invazive, nonnative (alogene) 

  Depozitarea materialelor inerte (nereactive) 

  Prospecțiuni geotehnice

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Controlul efectivelor de animale care pasc

  Interzicerea exploatărilor de roci chiar dacă prospecţiunile sunt favorabile exploatării

  Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri nebiodegradabile

  Combatarea speciilor invazive