Scorzonera mollis

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Scorzonera – origine a numelui genului este scorzonère franceză („iarba viperei”); mollis, molduis, (latină),de la proto-indo-european *moldus („moale, slab”).

Scorzonera mollis
Scorzonera mollis
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă, înaltă de 20-25 cm. Tulpină erectă, solitară, ramificată în partea de sus. Flori galbene, cele radiare în partea externă roșiatice. Înfloreşte în iunie – iulie.

  Esteprezentă în pajiști cu soluri pietroase, scheletice, pe stâncării.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes comunitar prezentă în situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică, (iubitoare de uscăciune), sacxicolă (vegetează pe stâncării), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi pietroase.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă medicinală antiinflamatoare.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994), specie de interes comunitar.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  Pășunatul neintensiv în amestec de animale 

  Secete și precipitații reduse 

  Prezenţa speciilor invazive, nonnative (alogene) 

  Depozitarea materialelor inerte (nereactive) 

  Prospecțiuni geotehnice

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Controlul efectivelor de animale care pasc

  Interzicerea exploatărilor de roci chiar dacă prospecţiunile sunt favorabile exploatării

  Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri nebiodegradabile

  Combatarea speciilor invazive