Potentilla emilii-popii – buruiană cu cinci degete/sclipeți de Adamclisi

În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes comunitar prezentă în situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean. 

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Potentilla – provine din latinescul potens – puternic, deoarece se credea că unele specii ale genului au un puternic efect curative, iar emilii-popii – este o dedicaţie pentru academicianul şi naturalistul roman Emil Pop.

 • Caracteristicile speciei
  Plantă perenă. Plantă ierboasă, cu 1-3 tulpini, înalte de 15-35 cm, acoperite cu peri albi, foarte lungi și drepți, amestecaţi cu alţii mai scurți și ondulaţi. Frunzele au codițe lungi, de obicei au 5-, rar 7-foliole. Florile grupate în inflorescențe îngrămădite, foarte păroase. Întreaga plantă este prevăzută cu glande (lipicioasă la atingere). Petale palid galbene, aproape egale sau mai lungi decât Sepalele. Vegetează în locuri aride (uscate), ierboase, la margini de păduri, pe soluri calcaroase. Înfloreşte în luna iunie.
 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes comunitar prezentă în situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică, (iubitoare de uscăciune), saxicolă (vegetează pe stâncării), calcifilă (vegetează pe calcare) componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi pietroase, endemică pentru Dobrogea şi Munţii Măcin.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă medicinală.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994), specie de interes comunitar.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  A04.02.05 Pășunatul neintensiv în amestec de animale M01.02 Secete și precipitații reduse
  I01 Prezenţa speciilor invazive, nonnative (alogene)
  E03.03 Depozitarea materialelor inerte (nereactive)
  C01.06 Prospecțiuni geotehnice

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  M1. Controlul efectivelor de animale care pasc
  M2. Interzicerea exploatărilor de roci chiar dacă prospecţiunile sunt favorabile exploatării
  M3. Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri nebiodegradabile
  M4. Combatarea speciilor invazive