Piptatherum virescens

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Piptatherum – derivare din greacă de la pipto, a cădea; ather, un copac; referindu-se la arborele de foioase de pe Lemma; virescens, virēscō (latină) =  verde.

Piptatherum virescens
Piptatherum virescens
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă. Tulpină înaltă până la 120 cm. Frunze plane, late de 10 cm. Spiculețe grupate în panicul foarte lax, ramurile subțiri și lungi, cele bazale puține purtând câte 4-9 spiculețe lungi de 3-4 (5) mm. Înfloreşte în mai – iulie.

  Este prezentă prin rariști, tăieturi și margini de păduri, tufărișuri, stâncării calcaroase, chei, sporadică din regiunea de câmpie până în cea montană.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în:  rezervația naturală Vârful Secaru, rezervația naturalăBabadag – Codru.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă perenă, umbrofilă, mezofilă, vernală, caracteristică pădurilor de foioase din nordul Dobrogei, componentă de bază a diversităţii biologice în areale semiaride cu soluri bine structurate.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Nu are importanţă economică, ar putea fi plantă cu valoare pratologică, numai că,  păşunatul în fondul forestier este interzis prin lege.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, larg răspândită, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor, a rariștilor, a tăieturilor și marginilor de pădure cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.Conservarea habitatului caracteristic.