Paronychia cephalotes

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Paronychia, paronychias, paronychiae, paronychium (latină) paronychia = medicament folosit în tratarea infecției subcuticulei sau a  unei unghii, sau a unghiilor de la picioare bolnave, panariţiu, seamănă cu un panariţiu; 

cephalotes, cephalōtēs (latină)= cefalot, îndreptat (având cap), iniţiator, punct de pornire

Paronychia cephalotes
Paronychia cephalotes
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă cu tulpini lignificate. Frunze lungi 2-5 mm, cu mult mai lungi decât late, cu margini scurt ciliate. Flori în capitule. Înfloreşte în iunie – iulie.

  Este prezentă pe stâncării, coaste pietroase și însorite.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în rezervația naturală Muchiile Cernei-Iaila

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), sacxicolă (vegetează pe stâncării), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi pietroase.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Nu are importanţă economică

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi stâncăriilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.