Paliurus spina-christi – Păliur, spinul lui Christos

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Paliurus spina-christi, paliūrī (latină), din greaca veche παλίουρος = Spinul lui Hristos 

Așa cum sugerează numele latin și o tradiție orală străveche, ramurile spinoase ale acestui arbust ar fi fost folosite pentru a face coroana de spini așezată pe capul lui Hristos înainte de răstignire.

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Arbust de până la 3 m, des ramificat. Lujeri anuali brun roșcați sau cenușiu roșcați, la baza frunzelor cu câte 2 spini; unul drept, oblic erect, celalat mai scurt și recurbat înapoi.

  Flori hermafrodite, de tipul 5, mici, galbene, verzui. Petale foarte mici, alternând cu sepalele. Fruct uscat, comprimat, brun gălbui, cu sâmbure lemnos. Înfloreşte în mai – august.

  Este prezent în regiunile de stepă și silvostepă din Dobrogea, izolat sau în pâlcuri, în locuri pietroase, uscate, pe alocuri formând mărăcinișuri.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în situl Natura 2000 ROSCI0201.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride, stâncoase.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă decorativă, utilizată în amenajarea curţilor, grădinilor şi a spaţiilor verzi pentru gardurile vii.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, larg răspândită, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.

  Interzicerea colectării drajomilor şi a tufelor integrale