Ornithogalum amphibolum – Ceapa ciorii

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Ornithogalum este derivat în cele din urmă de la ornis, genitiv ornithos (ὄρνις, genitiv ὄρνιθος) și gala (γάλα), cuvintele grecești antice pentru „pasăre” și „lapte”.

Amphibolum (latină) = ambiguu, a fost probabil preluat din grecescul ἀμϕίβολ sau amphibolos, adică „aruncat sau lovit de ambele părți” sau „ambiguu”.

Ornithogalum amphibolum - ceapa ciorii
Ornithogalum amphibolum - ceapa ciorii
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Este o plantă cu bulbi, cu tulpina subțire, de aproximativ 30 cm, cu frunze la bază și inflorescențe în vârf, în formă de stea. Florile sunt albe. Înfloreşte în aprilie – mai.

  Specie sporadică din zona de stepă – silvostepă. Este prezentă pe pajişti de pe dealuri stepice aride, cu sol de loess sau pietros.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în rezervația naturală Beidaud, rezervația naturală Colțanii Mari.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride, stâncoase.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea stâncăriilor,  locurilor pietroase, loess-urilor și a tufărișurilor cu terenuri arabile, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol şi extracţia de minerale.

  Conservarea habitatului caracteristic.

  Interzicerea colectării.