Nectaroscordum siculum ssp. Bulgaricum – Usturoi de miere sicilian

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Allium siculum (sin. Nectaroscordum siculum), cunoscut sub numele de usturoi de miere,  crin de miere sicilian, usturoi de miere sicilian sau clopote mediteraneene, este o specie europeană și turcă de plante din genul Allium. Este originar din regiunile din jurul Mării Mediterane și al Mării Negre și este cultivat în alte regiuni ca ornament și ca plantă culinară

Din latin allium („usturoi”); bulgaricum (latină) = bulgăresc, din regiunea Bulgariei.

Nectaroscordum siculum ssp. Bulgaricum – usturoi de miere sicilian
Nectaroscordum siculum ssp. Bulgaricum – usturoi de miere sicilian
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă, tulpina înaltă de 7-100 (150) cm lungime, de 5-8 mm in diametru, erectă, netedă, verde.
  Inflorescență laxă, formată din 2-3 cime unipare cu 20-40 (60) flori. Înfloreşte în luna mai.
  Specie eutrofă, mezofilă- mezohigrofilă, este prezentă prin păduri, prin locuri umede și umbrite.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în: rezervația naturală Vârful Secaru, rezervația naturală Babadag– Codru, rezervația naturală Fântâna Mare, rezervația naturală Uspenia, Stejaru.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă care vegetează prin păduri, locuri umede și umbrite; componentă de bază a diversităţii biologice în areale umede şisemiaride cu soluri bine structurate bogate în humus.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală folosită în amenajarea spaţiilor verzi, a grădinilor şi a parcurilor.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, larg răspândită, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pădurii cu terenuri arabile sau tufărişuri, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol. Conservarea habitatului caracteristic.