Moehringia jankae – merinană

Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie endemică în Dobrogea.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Moehringia – genul a fost numit formal de Carl Linnaeus în 1753. Acesta poartă numele lui Paul Möhring (1710–1791); romanica, romanicus (latină) = din spaţiul latin, spaţiul ocupat de romani; jankae de la Janka, de obicei un prenume sau un nume de familie, este o formă a denumirii în limba ebraică inițială „Yohanan” (care înseamnă „Dumnezeu este milostiv”) .

Moehringia jankae – merinană
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Specie perenă, plantă verde cu tulpini numeroase, subţiri, moi. Flori cu 5 sepale și petale. Înfloreşte în lunile iunie – iulie. Este prezentă pe stânci calcaroase. Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie endemică în Dobrogea.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes comunitar prezentă în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean. Specie endemică pentru Dobrogea şi Munţii Măcin.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică, (iubitoare de uscăciune), sacxicolă (vegetează pe stâncării), calcifilă (vegetează pe calcare) componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi pietroase, endemică pentru Dobrogea şi Munţii Măcin.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă decorativă utilizată la amenajarea pietrarelor din parcuri şi grădini.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994), specie de interes comunitar.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  A04.02.05 Pășunatul neintensiv în amestec de animale M01.02 Secete și precipitații reduse, aridizare
  I01 Prezenţa speciilor invazive, nonnative (alogene)
  E03.03 Depozitarea materialelor inerte (nereactive)
  C01.06 Prospecțiuni geotehnice

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  M1. Interzicerea exploatărilor de roci chiar dacă prospecţiunile sunt favorabile exploatării
  M2. Igienizarea zonei prin colectarea de deşeuri nebiodegradabile
  M3. Combaterea speciilor invazive