Minuartia adenotricha – nume popular neidentificat

În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în rezervația naturală Dealul Ghiunghiurmez.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Minuartia – genul a fost numit după Juan Minuart (1693–1768), un botanist și farmacist spaniol; adeno (latină) = nenumărat; tricha, trichos, = păr, peri.

Minuartia adenotricha
Minuartia adenotricha
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă. Tulpini numeroase, ascendente, până la 10-15 (- 20) cm, numai în partea inferioară puţin păroase. Inflorescenţe 6-flori. Petale albe, egale sau numai cu puţin mai lungi decât sepalele. Înfloreşte în mai – august. Rară, pe stâncării sau pe coaste abrupte, cu deosebire pe calcare.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în rezervația naturală Dealul Ghiunghiurmez.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), sacxicolă (vegetează pe stâncării), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi pietroase.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Nu are importanţă economică

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, larg răspândită, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pădurii şi a tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol. Conservarea habitatului caracteristic.