Lathyrus pannonicus – măzăriche

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Lathyrus provine din cuvântul grecesc Lathyros; prefixul la- care înseamnă „foarte” și sufixul –thyros înseamnă „pasionat”; pannonicus (latină) = din regiunea panonică

Lathyrus pannonicus - măzăriche
Lathyrus pannonicus - măzăriche
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă, cu înălțimea de 15-50 cm. Rizom scurt, cu rădăcini fusiforme, cărnos îngroşate. Corola de 12-20 mm lungime, roz-palid. Înfloreşte în lunile mai – iunie.

  Foarte rară, în fâneţe însorite, tufărişuri, în etajul gorunului

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în situl de interes comunitar ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride de tip pajişte şi tufărişuri.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă leguminoasă furajeră, cu valoare ridicată pastorală.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic