Lactuca viminea – salată sălbatică

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Lactuca” este derivat din latină și înseamnă „având sevă lăptoasă”. „Lactuca” și „lactic” (sau care se referă la lapte) au același cuvânt rădăcină, „lactis”.

Lactuca, lactūcae (latină) = lapte, salată verde care la rupere produce un latex asemănător laptelui; virmenea, vīmineus, vimen (latină) = împletit

Lactuca viminea – salată sălbatică
Lactuca viminea – salată sălbatică
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă înaltă de 40-80 (100) cm, tulpină foarte ramificată adesea începând de la bază, cu ramuri subţiri. Flori galbene. Înfloreşte în lunile iulie și august.

  Este răspândită în locuri stâncoase (uneori pietroase) şi cu tufărişuri, coline uscate, între vii. Este o specie xerofilă xeromezofilă, termofilă-subtermofilă..

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în Rezervația naturală Dealul Ghiunghiurmez

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride pe stâncării (uneori pietroase) şi cu tufărişuri, coline uscate.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Este lipsită de impotanţă economică.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, la limita nord-estică a arealului său de distribuție, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994)

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  Secete și precipitații reduse 

  Prezenţa speciilor invazive, nonnative (alogene) 

  Depozitarea materialelor inerte (nereactive) 

  Prospecțiuni geotehnice

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea exploatărilor de roci chiar dacă prospecţiunile sunt favorabile exploatării

  Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri nebiodegradabile

  Combatarea speciilor invazive