Koeleria lobata – codiţa vulpii

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Genul Koeleria a fost numit după botanistul german Georg Ludwig Koeler (1765-1807); lobata, lobatus, lobatum (latină) = lob, cu lobi.

Koeleria lobata - codița vulpii
Koeleria lobata - codița vulpii
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Tulpini erecte, înalte de 20-35 cm, în porţiunea superioară pe o mare distanţă lipsite de frunze. Frunze bazale lungi de 2-5 cm, cele tulpinale puţin numeroase, plane, lungi de circa 2 cm, late de 1- 1,5 mm. Spiculeţe palide, lungi de 5-7 mm, cu câte 2-3 flori. Înfloreşte în lunile mai, iunie și iulie.

  Este răspândită pe terenuri aride, stâncoase, granitice şi

  calcaroase, mai rar pe soluri argiloase şi nisipoase. Este o specie oligotermă, xerofilă, termofilă.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în: rezervația naturală Dealul Ghiunghiurmez, rezervația naturală Peceneaga, rezervația naturală Valea Mahomencea.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride de tip pajişte şi stâncărie.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă cu importanţă pastorală, furajeră, componentă importantă a pajistilor stepice.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Controlul păşunatului prin încărcarea optimă cu animale în pajiștile. Conservarea habitatul specific, interzicerea schimbării utilizării terenului.