Iris aphylla ssp. hungarica – iris/stânjenel de stepă

Specia nu este prezentă în ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Iris – provine de la numele zeiţei greceşti a curcubeului, Iris, referitor la culorile extrem de variate şi de vii ale florilor unor specii din genul stânjeneilor, aphyllon – fără frunze, florile speciei apărând pe tulpini fără frunze și latinizatul hungarica – din Ungaria, ungurească, specia fiind descrisă prima dată în silvostepa panonică.

Plant

Specie perenă, cu tulpina și frunzele de 20-30 cm și cu flori albastre. Înfloreşte în lunile aprilie-mai.

Apare în pajişti şi tufărişuri, în locuri pietroase și pajiști însorite.