Himantoglossum caprinum – ouăle popii, orhidee

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Genul latin Himantoglossum înseamnă „limbă de curea”, după forma labellumului de flori și epitetul speciei „caprinus (latină) = caprine
hircinum” înseamnă „capre”, după mirosul pe care îl produc florile.

Himantoglossum caprinum – orhidee, ouăle popii
 • Caracteristicile habitatului

  Caracteristicile speciei

  Gen monotipic pentru România. Tulpina de obicei viguroasă, foliată, înaltă de 60-90 cm, cilindrică. Frunze mai mult sau mai puţin cărnoase, la început verzi-albăstrui, la înflorire de obicei galbene şi ofilite, cele superioare lanceolate, scurte. Inflorescenţa spiciformă, cilindrică mai mult sau mai puţin densă, uneori laxă şi alungită. Flori mari, cu miros neplăcut.Înfloreşte în lunile mai- iunie. Margini şi rarişti de pădure, tufărişuri, coaste înierbate însorite, din regiunea de câmpie până în cea montană inferioară, mai ales pe soluri calcaroase.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Este specie de interes comunitar în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean..

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune) componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride de tip pajişte, coaste înierbate, pădure, tufăriş.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă decorativă uitilizată la amenajarea spaţiilor verzi.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994), specie de interes comunitar.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  A04.02.05 Pășunatul neintensiv în amestec de animale
  M01.02 Secete și precipitații reduse
  I01 Prezenţa speciilor invazive, nonnative (alogene)
  E03.03 Depozitarea materialelor inerte (nereactive)

  .

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  M1. Controlul efectivelor de animale care pasc şi propunerea de măsuri alternative pentru obţinerea de furaje
  M2. Obligativitatea intrării în stabulaţie a oilor şi caprelor în perioada de iarnă
  M3. Igienizarea zonei prin colectarea de deşeuri nebiodegradabile
  M4. Combaterea speciilor invazive