Globularia bisnagarica – nume popular neidentificat

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Globularia, globulo (latină)= sferic, globular; nagari (din sanscrită „नगरी”) = oraș; plantă ruderală, cu inflorescență globulară.

Globularia bisnagarica
Globularia bisnagarica
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Frunze simple, alterne şi în rozetă. Flori hermafrodite, zigomorfe, pe tipul 5, grupate în capitule. Corolă albastră.

  Înfloreşte în lunile iunie și iulie.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în situl Natura 2000 ROSCI0201, rezervația naturală Fântâna Mare.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

   Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune) până la mezofitică, este răspândită în locuri înierbate, uscate şi pietroase din zona stepică din nordul Dobrogei, componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi semiaride cu soluri bine structurate.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă decorativă, utilizată în amenajarea curţilor, grădinilor şi a spaţiilor verzi. Ar putea fi folosită în scopuri medicinale având  efecte purgative.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, larg răspândită, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.

  Interzicerea colectării florilor şi a seminţelor