Galanthus plicatus – Ghiocel

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Galanthus, galant (franceză) = galant, curtenitor, domnesc; cochet, amoros; îndrăzneț; plicatus, plicātum (latină) = pliat, fiind pliat, cu pliuri.

Galanthus plicatus – Ghiocel
Galanthus plicatus – Ghiocel
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Frunze cu margini recurbate în mugure. Flori mari, solitare, albe, plăcut mirositoare, înclinate în jos. Se poate recunoaște ușor după prezenţa celor două pliuri paralele cu nervura principală pe care le formează frunza. Înfloreşte în lunile februarie și martie.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în situl Natura 2000 ROSCI0201, rezervația naturală Fântâna Mare.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă perenă, umbrofilă, mezofilă, vernală, caracteristică pădurilor de foioase din nordul Dobrogei, componentă de bază a diversităţii biologice în areale semiaride cu soluri bine structurate.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală, utilizată în amenajarea curţilor, grădinilor şi a spaţiilor verzi. Ingerarea unor porţiuni din plantă poate provoca ușoare tulburări de stomac, contactul poate irita pielea.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, larg răspândită, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.

  Interzicerea colectării florilor şi a bulbilor.