Gagea szovitzii – Ceapa ciorii

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Genul poartă numele naturalistului englez Sir Thomas Gage (1791-1820). Au fost descrise inițial ca specii de Ornithogalum, care, împreună cu culoarea galbenă obișnuită a florilor, explică denumirea engleză stea galbenă-de-Betleem pentru specia europeană comună, Gagea lutea.

Gagea, gage (franceză) = gaj, datorie, deficit; szovitzii ,sovit,derivat din vechea sopa = un costum tradiţional sau o piesă de îmbrăcăminte din regiunea tărilor baltice.

Gagea szovitzii – Ceapa ciorii
Gagea szovitzii – Ceapa ciorii
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă înaltă de 3-5 cm la începutul înfloririi, ajungând la 7-20 cm către sfârşitul acesteia. Frunze tulpinale filiforme, dispuse uniform în lungul tulpinii şi frunze bazale.  Flori 1-3-5, cu nuanțe de galben, uneori grupate în subinflorescență.

   Înfloreşte în lunile martie și aprilie 

  Este răspândită în locuri pietroase din zona silvostepei până în etajul gorunului.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în situl Natura 2000 ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă perenă, heliofilă, termofilă, xerofilă, de soluri uscate, neutre, sărace în azot, obișnuit în fisuri de stânci calcaroase. Este răspândită pe dealuri aride, coaste pietroase sau lutoase, componentă de bază a diversităţii biologice în areale semiaride cu soluri bine structurate.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală, utilizată în amenajarea curţilor, grădinilor şi a spaţiilor verzi. Plantă meliferă și poliniferă.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, larg răspândită, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.

  Interzicerea colectării florilor şi a bulbilor.