Festuca callieri – Păiuș

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Festuca, fistūca (latină) =  berbec care conduce turma; callieri, calli, callum, calus (latină) = a se întări, a face calus, a da mugure.

Festuca callieri – Păiuș
Festuca callieri – Păiuș
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plante perene cu tulpini înalte de 25- 40 cm, striate, spiculețe lungi de (5,5) 6-8 (9) mm, cu 3-7 flori. Înfloreşte în lunile mai și iunie.

  Răspândită rar în zonele de stepă şi silvostepă, prin pajişti pe substrat pietros, stâncării. Oligotrofă, xerofită, termofilă.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în rezervația naturală Beidaud, rezervația naturală Casimcea, rezervația naturală Dealul Ghiunghiurmez, rezervația naturală Muchiile Cernei, rezervația naturală Dealul Bujorului, rezervația naturală Peceneaga, rezervația naturală Uspenia, rezervația naturală Valea Mahomencea.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride de tip pajişte.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă cu importanţă pastorală, furajeră, componentă importantă a pajistilor stepice. Plantă decorativă pentru pietrare deoarece este de talie mică şi işi păstreză culoarea verde peste iarnă.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, cu populații relativ mari, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Controlul păşunatului prin încărcarea optimă cu animale în pajiștile suport. Conservarea habitatul specific, interzicerea schimbării utilizării terenului.