Crocus chrysanthus – Brândușă

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Crocus, crocum (latină)= şofran; chrysanthus (latină) = cu flori aurii (galben auriu).

Crocus chrysanthus – Brândușă
Crocus chrysanthus – Brândușă
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă, la înflorire înaltă de 7-12 cm. Frunze netede, îngust liniare, late de 1-1,25 mm. Flori 1-3, aurii, palid galbene. Înfloreşte în lunile februarie-martie-aprilie.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în Rezervația naturală Beidaud, în pădurile din vecinătatea localităţii Stejaru.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă care vegetează pe soluri moderat umede, neutre, sărace în azot. Creşte în pajişti xerofile, margini şi rarişti de pădure, în locuri înierbate și în crânguri; componentă de bază a diversităţii biologice în areale semiaride cu soluri bine structurate

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală, utilizată în amenajarea curţilor, grădinilor şi a spaţiilor verzi. Plantă medicinală și poliniferă. Înrudită cu Crocus sativus androceul împreună cu androceul florilor au proprietăţi asemănatoare cu şofranul.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, larg răspândită, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.

  Interzicerea colectării florilor şi a bulbilor.