Corydalis solida ssp. Slivenensis – Brebenel

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Corydalis, din greacă korudallis „aluncă crestată”, care face aluzie la o asemănare între floare și pintenul păsării; solida, solidus (latină) = solid, puternic, strajnic silva, silvae (latină) = („pădure, grindă, scândură, cadru, prag”), se corelează cu greaca veche ὕλη („lemn, cherestea”).

Corydalis solida ssp. slivenensis
Corydalis solida ssp. slivenensis
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Planta perenă, înaltă de 8 – 20 (30) cm. Tulpina erectă, cărnoasă, verde sau brun-roscată, neramificată, uneori câte 2 dezvoltate din acelaşi bulb. Frunze tulpinale de regula 2, peţiolate.Inflorescenţa racem simplu, terminal, erect, de regulă multiflor, mai mult sau mai puţin dens. Înfloreşte în lunile martie-aprilie.

  Fruct capsulă ovat lanceolată, lungă de 1-2,3 cm. Seminte globuloase, negre, lucitoare. Se găsește prin păduri, tufişuri, dumbrăvi, de la şes până în regiunea montană.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, rezervația naturală Valea Ostrovului.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă umbrofilă, vegetează pe coaste pietroase, soluri cu conținut moderat de azot, , indicatoare de materie organică în sol, componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi semiaride cu soluri bine structurate.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală, utilizată în amenajarea curţilor, grădinilor şi a spaţiilor verzi. Plantă  medicinală (părțile subterane conțin bulbocapnina, o substanţă cu proprietăţi antidepresive, având efect benefic asupra sistemului nervos).

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, larg răspândită, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.

  Interzicerea colectării florilor şi a tuberculilor.