Cephalanthera rubra – Căpșunică

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Cephalanthera provine din greaca κεφαλή ανθηρός, care înseamnă „înflorire a capului”, considerată a fi o referință la poziția proeminentă a anterelor. Cephal din greaca veche κεφαλή; = înainte, cap, partea din faţă; anthera, anther (latină) = floare; rubra, ruber (latină) = roşu.

Cephalanthera rubra – Căpșunică
Cephalanthera rubra – Căpșunică
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă, cu rizom lung, aproape cilindric, cu numeroase rădăcini fasciculate. Tulpina înalta de 20-50 (65) cm, flexuoasă, în partea superioară scurt păroasă. Frunze cu numeroase nervuri proeminente, pe faţă, închis verzi, pe dos mai palide, inflorescența este laxă și poate avea până la 17 de flori, dar cel mai frecvent între 7 și 10. Florile au o nuanță delicată de roz. Înflorește între mai-iulie.

  Răspândită sporadic prin păduri (mai ales de foioase), rarişti de pădure, tufărişuri, poieni; în stațiuni uscate, cu deosebire pe substrate calcaroase; din zona pădurilor de stejar pâna în etajul molidului.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă mezihidrofitică, indicatoare de materie organică în sol, componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi semiaride cu soluri bine structurate.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală, utilizată în amenajarea curţilor, grădinilor şi a spaţiilor verzi.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, periclitată, menționată în anexa B la Convenția privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.

  Interzicerea colectării florilor şi a rizomilor.