Campanula romanica – clopoțel dobrogean

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Campanula – clopot mic, clopoţel în limba latină și cuvântul latinizat romanica – românesc.

Campanula romanica – clopoțel dobrogean
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă, rizom mai mult sau mai puţin îngroşat, tulpini numeroase şi dese, înalte de 10 – 40 cm, drepte sau uneori culcate la bază şi apoi ascendente. Corola campanulată, lungă de 8 -10 mm, de culoare violet. Înfloreşte în lunile iunie – august. Polenul purpuriu – ruginiu sau ruginiu. Este prezentă în crăpăturile stâncilor calcaroase sau granitice.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes comunitar prezentă în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean, rezervația naturală Beidaud, rezervația naturală Casimcea, rezervația naturală Dealul Ghiunghiurmez, rezervația naturală Colțanii Mari, rezervația naturală Peceneaga, rezervația naturală Valea Mahomencea

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică, (iubitoare de uscăciune), sacxicolă (vegetează pe stâncării), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi pietroase, endemică pentru Dobrogea şi Munţii Măcin.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă decorativă uitilizată la amenajarea piatrarelor din parcuri şi grădini

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994), specie de interes comunitar.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  A04.02.05 Pășunatul neintensiv în amestec de animale M01.02 Secete și precipitații reduse, aridizare 

  I01 Prezenţa speciilor invazive, nonnative (alogene) 

  E03.03 Depozitarea materialelor inerte (nereactive) 

  C01.06 Prospecțiuni geotehnice

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  M1. Controlul efectivelor de animale care pasc

  M2. Interzicerea exploatărilor de roci chiar dacă prospecţiunile sunt favorabile exploatării

  M3. Igenizarea zonei prin colectarea de deşeuri nebiodegradabile

  M4. Combatarea speciilor invazive