Asyneuma anthericoides – nume popular neidentificat

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Asyneuma, conform Herbariumului Jepson, derivă dintr-o monedă greacă care înseamnă „posibil să nu fie împreună”, referindu-se la corolele divizate comune genului – sau la unii membri ai genului, în orice caz; anther din franceza anthère, din greaca veche ἀνθηρός („înflorit, înflorit”), din ἄνθος („floare”);  coides  (latină) =  sub formă de cot îndoit; anthericoides  = cu antere îndoite în unghi drept.

Asyneuma anthericoides
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă. Rizom alungit fuziform. Tulpina dreaptă, înaltă de 25 – 30 (50) cm, în partea inferioară multifoliată, în cea superioară aproape nudă sau foarte rărit foliată. Frunze radicale numeroase, persistente şi în timpul înfloririi, cele tulpinale liniare, din ce în ce mai înguste, distanţat şi slab dinţate, sesile. Flori dispuse câte 1 – 3 în axila unor frunze bracteale liniare şi alcătuind o inflorescenţă lax racemoasă sau paniculată, uneori cu ramuri mai lungi. Corola violaceu azurie, lungă de 5 mm. Înfloreşte în lunile iunie – august. Seminţe foarte mărunte, lenliculare, netede. Rară în zonele de stepă şi silvostepă, prin pajişti aride, pe coaste pietroase şi cu stâncării.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în situl natura 2000 ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  lantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride de tip pajişte.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală utilizată în amenajarea curţilor, grădinilor publice şi private, a spaţiilor verzi.  Plantă meliferă, importantă pentru fitogenofondul dobrogean.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi stâncăriilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.