Asphodeline lutea – Ai de pădure

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Asphodeline  – Asphodel as′fo-del un fel de crin – în mitologia greacă, planta specifică a morților. În Grecia, acestea acoperă cele mai sumbre dealuri cu o floare durabilă, care persistă mult în timp; lutea, luteus (latină) = galben șofran, galben spre portocaliu.

Asphodeline lutea – Ai de pădure
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă cu tulpină dreaptă, neramificată, înaltă de 40-70 (-90) cm, cu frunze pe toată lungimea ei. Frunze numeroase, până la 80, îngust-liniare. Tecile frunzelor sunt alb-membranoase, transparente, întregi, tubuloase, îmbrăţişând tulpina. Flori numeroase, galbene verzui, frumos mirositoare, dispuse intr-o inflorescență alungită ajungând până la 30 cm. Înfloreşte în aprilie – mai, fructifică în iulie – august. Este o specie rară care vegetează în zonele de stepă şi silvostepă, prin tufărişuri, stâncării, pajişti de coaste uscate.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în rezervația naturală Fântâna Mare, rezervația naturală Uspenia

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), indicatoare de materie organică în sol, componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride cu soluri bine structurate.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală, utilizată în amenajarea curţilor, grădinilor şi a spaţiilor verzi.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.