Asparagus verticillatus – Umbra iepurelui

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Asparagus (latină) = sparanghel = asemănător germinării; în greaca veche ἀσπάραγος = asemănător germinării, samphire, muguri care sunt asemănători plantulelor ce abia au germinat; verticillatus (latină) = având verticile; verticilat, frunzele dispuse în acelaş plan, organizate în rozete

Asparagus verticillatus
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Specie cu rizom scurt, gros, cu numeroasele cicatrice ale tulpinilor din anii precedenţi. Tulpina înaltă de (50-) 70-200 (- 250) cm, la bază lemnoasă, adesea agăţătoare, foarte ramificată. Flori verzui, situate numai la extremităţile ramificaţiilor de ultimul ordin şi la vârful tulpinii, cele mascule câte 3-4, cele femele câte 1-2, mai mici. Înfloreşte în mai – iunie. Fruct bacă roşie, uneori la maturitate negricioasă, de 6-7 mm diametru. Seminţe negre, fin reticulate. Plantă perenă, heliofilă, termofilă, pe soluri sărace în azot.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în Rezervația naturală Beidaud, rezervația naturală Vârful Secaru, rezervația naturală Babadag Codru, rezervația naturală Uspenia.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride de tip pajişte şi tufărişuri.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală utilizată în aranjamente florale şi amenajarea de spaţii verzi, grădini, parcuri; mugurii tineri pot fi folosiţi în alimentaţie ca sparanghel.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.