Arenaria rigida – Studeniţă

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Arenaria (italiană),  arēnārius (latină) =  gresie, nisip; arenaria, un cuvânt latin care înseamnă iubitor de nisip (sau psammofilă); rigida (Italian), rigida (latină) = rigid, inflexibil.

Arenaria rigida
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Specie perenă, cu lăstari sterili, de 7-40 cm înălţime. Frunze foarte rigide. Inflorescenţaeste un panicul adunat, multiflor. Petale egale cu sepalele sau uşor mai lungi. Înfloreşte în iunie – iulie. Heliofilă, saxicolă, mezzo-xerotermă, în zona colinară, pe soluri uscate, pe șisturile verzi.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în rezervația naturală Colțanii Mari.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), sacxicolă (vegetează pe stâncării), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride şi pietroase.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă decorativă de talie mică (scundă) utilizată în organizarea pietrarelor şi a zonelor nisipoase, cu precădere datorită faptului că îşi menţine culoarea verde şi peste iarnă.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi stâncăriilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol.

  Conservarea habitatului caracteristic.