Anacamptis pyramidalis – Orhidee

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Anacamptis – numele de gen Anacamptis provine din grecescul anakampto, care înseamnă „îndoit în spate”; se referă la forma pintenului florii; pyramidalis (latină) = piramidal, sub formă de piramidă, inflorescenţa sub formă de piramidă.

Anacamptis pyramidalis
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă cu tulpină înaltă de 20-50 (-60) cm. Inflorescenţă scurtă, conică sau piramidală, foarte densă, cu flori mici, palid-rozee până la închis-purpurii, rareori alburii sau albe, plăcut mirositoare. Înfloreşte în iunie – iulie. Vegetează în etajele gorunului şi fagului, prin pajişti şi tufărişuri

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), indicatoare de materie organică în sol, componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride cu soluri bine structurate.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă ornamentală, utilizată în amenajarea curţilor, grădinilor şi a spaţiilor verzi

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, importantă pentru Dobrogea, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor şi tufărişurilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea schimbării utilităţii terenurilor prin transformare în teren agricol. Conservarea habitatului caracteristic. Interzicerea colectării florilor şi a tuberculilor.

  .