Agropyron cristatum ssp. brandzae – Pir

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Agropyron (greacă) = grâu de câmp, (referindu-se poate la o buruiană asemănătoare grâului) Notă: iarbă de grâu siberiană, Agropyron fragile (Roth) P.; cristatum din cristatus (latină) = pălărie care are un smoc sau creastă – crestată, cu pene; brandzae este o dedicaţie pentru botanistul şi naturalistul roman  Dimitrie Brandza.

Agropyron cristatum ssp. brandzae
 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Plantă perenă. Plantă intens albăstrui-pruinoasă, cu stoloni scurţi, înaltă de 10-40 (-50) cm. Rizom scurt, cu numeroşi bulbi îngrămădiţi, duri. Lăstari sterili numeroşi, scurţi, cu fascicule de frunze distice, scurte. Spic lung de 2-3 (-4) cm, ovoidal, comprimat, cu 12-24 (-36) spiculeţe. Înfloreşte în luna iunie – iulie. Specie sporadică întâlnită pe coaste aride, însorite, calcaroase, pe soluri uscate, neutre, sărace în azot

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  În Podișul Nord Dobrogean este specie de interes conservativ în rezervațiile naturale Muchiile Cernei – Iaila, Peceneaga, Războieni, Uspenia, Valea Mahomencea

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Plantă xerofitică (iubitoare de uscăciune), componentă de bază a diversităţii biologice în areale aride

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Plantă cu importanţă pastorală, furajeră, componentă importantă a pajistilor stepice.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, spontană, comună, menționată în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România (Oltean & al. 1994).

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de înlocuirea pajiștilor cu terenuri arabile și de pășunat, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Controlul păşunatului prin încărcarea optimă cu animale în pajiștile. Conservarea habitatul specific, interzicerea schimbării utilizării terenului.