Paracaloptenus caloptenoides – calul dracului

Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie strict protejată.

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Paracaloptenus – provine din cuvintele greceşti ptenos – înaripat, cu aripi, kallos – frumos și para – asemănător, adică asemănător cu genul de lăcuste Caloptenus (cu aripi frumoase), iar caloptenoides are semnificaţie identică

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Lăcustă de culoare brună, uneori roșcată sau cenuşie, ce nu scoate acel scârțâit specific acestor specii. Masculii sunt vizibil mai mici decât femelele, lungimea corpului fiind de aproximativ 16-18 mm la mascul și 24-30 mm la femelă.

  Preferă terenurile aride cu vegetație de dimensiuni mici, dispuse în mozaic cu petece lipsite de vegetație și în care se vede substratul. Adulţii apar la sfârşitul lui iulie până în septembrie.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie strict protejată.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Specie tipică pentru zonele silvostepice aride cu un mozaic de vegetație înaltă și joasă.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Nu este cazul.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă rară cu populații mici și foarte locale din zonele aride.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată cu mai ales de agricultură (creșterea animalelor).

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Interzicerea pășunatului în pădure sau la marginea acestora, sau târlirea în aceste locuri.