Lycaena dispar – fluturele de foc al măcrișului

Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie strict protejată.

Lycaena dispar - fluturele de foc al măcrișului
FOTO Cosmin Manci

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Lycaena – denumirea neolatină pentru aceşti fluturi, probabil cu referire la regiunea antică Lycia din sudul Anatoliei, unde au fost decoperiți și latinescul dispar – inegal, diferit, facând aluzie la deosebirea mare între coloritul aripilor la cele două sexe

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Fluture de talie medie, cu anvergura aripilor de 30-40 mm, cu un pronunțat dimorfism sexual. Masculul are aripile de culoare roşie-arămie strălucitoare cu pete clare, alungite și o bordură marginală neagră. Femela este un pic mai mare și are aripile de culoare portocalie cu mai multe pete și cu dungă marginală brună, mai lată ca la mascul. Atât în cazul masculului, cât şi al femelei, partea ventrală a aripilor este de culoare cenuși-albăstrui deschisă, cu pete negre şi banda sub-marginală de culoare portocalie. Omida este de culoare verde aprins, cu pete mici, albe.

  Pentru că larvele trăiesc pe specii de măcriş, specia apare în habitatele naturale umede, în special în zone mlăștinoase, maluri de râuri și lacuri, dar şi în zone puternic antropizate în care măcrișul este prezent. Zboară din mai până în septembrie.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie strict protejată.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Specie tipică pentru zonele mai umede unde specii din genul Rumex se dezvoltă.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Nu este cazul.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă încă relativ comună în zonele umede sau luncile râurilor.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată cu precădere de schimbările datorate agriculturii prin extinderea terenurilor arabile cît și a schimbărilor de ordin hidrografic, de asemenea pe viitor un rol important poate fi cel datorat schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei în paralel cu schimbarea vegetației și a regimului hidric.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Evitarea extinderii terenurilor arabile în detrimentul habitatelor naturale sau seminaturale și a schimbărilor de ordin hidric.