Bolbelasmus unicornis – cărăbuş cu corn

Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie strict protejată.

Bolbelasmus unicornis

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Bolbelasmus provine din cuvintele grecești bolbos – bulbos şi elasmos – placă sau platoşă subţire, referitor la aspectul gândacului  și latinescul unicornis – cu un un singur corn.

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Este o specie de scarabeu cu lungimea de 12-15 mm. Corpul este rotunjit, de culoare roşcată, lucios, cu capul şi picioarele puţin mai întunecate și cu peri deși gălbui pe partea ventrală. Masculul are un corn puternic, drept îndreptat în sus, uşor în faţă, iar femela prezintă pe cap doi tuberculi frontali, slab vizibili.

  Suportă variaţii foarte limitate ale temperaturii mediului. Preferă pădurile deschise, fără coronament compact sau lizierele pădurilor de foioase. Atât adulţii, cât şi larvele, se hrănesc cu ciuperci, iar adulţii uneori se pot hrăni şi cu cadavrele animalelor. Adulţii au comportament predominant nocturn, cu perioadă de zbor foarte scurtă, la puțin timp după apusul soarelui.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie strict protejată.

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Specie interesantă datorită modului de viață preponderent subteran și hrănirii cu trufe și alte ciuperci care trăiesc sub pământ.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Nu este cazul.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie autohtonă, rară sau aparent rară.

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  În prezent specia este amenințată de schimbările în gestionarea pădurilor, de schimbarea structurii pădurilor și mai ales de plantările cu specii exotice, iar în viitor de efectele schimbărilor climatice ce ar duce la extinderea fenomenului de aridizare a zonei în paralel cu schimbarea vegetației.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Păstrarea structurii și compoziției naturale a pădurilor și evitarea plantărilor cu specii exotice.