Sicista subtilis – şoarecele dungat de stepă sau şoarecele săritor de stepă

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Sicista – reprezintă denumirea animalului în italiană și neolatină și latinescul subtilis – fin, delicat

Sicista subtilis – şoarecele dungat de stepă sau şoarecele săritor de stepă

Are mărimea şoarecelui-de-casă, dar are coada mai lungă decât corpul. Preferă terenurile înţelenite, fâneţele, poienile pădurilor şi culturile de lucernă din zonele stepice. Bun căţărător şi săritor, dar fără aptitudini de săpător, folosește galeriile părăsite de alte rozătoare.

Hibernează şi, ca urmare, perioada sa de activitate este din aprilie până în septembrie. Deşi este rozător şi principala sa hrană o reprezintă părţile verzi ale plantelor spontane (în principal de păpădie) şi a celor cultivate, la acestea se adaugă primăvara numeroase larve şi adulţi de insecte considerate dăunătoare pentru agricultură. În acelaşi timp, specia intră în componentele hranei păsărilor răpitoare şi mamiferelor carnivore.

Este obiectiv de conservare în ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean și specie strict protejată.