Pipistrellus pipistrellus – liliac pitic

Etimologia sau de unde provine denumirea științifică

Pipistrellus – provine din italianul pipistrello – liliac

Pipistrellus pipistrellus

FOTO Jens Rydell

Este unul din cei mai mici lilieci, având lungimea de 6-8 cm și greutatea de 3,5-8,5 g, cu blana închisă la culoare.

Este o specie foarte răspândită şi frecvent întâlnită, adaptându-se bine şi mediului antropizat. Vara coloniile pot fi găsite în scorburi de copaci, în fisuri, sub scoarță, în clădiri, în poduri, în fisurile zidurilor. Hibernează în podurile sau pivnițele clădirilor, fisurile zidurilor, în adăposturi subterane naturale şi artificiale.

O specie foarte flexibilă, foloseşte o mare varietate de habitate. Poate fi observată vânând atât în centrul oraşelor mari, cât şi în păduri sau peste suprafețele de apă. Are un zbor rapid, agil. Hrana constă dintr-o largă varietate de insecte din care țânțarii sunt nelipsiți.

Este specie strict protejată.

 • Caracteristicile speciei

  Caracteristicile speciei

  Este unul din cei mai mici lilieci, având lungimea de 6-8 cm și greutatea de 3,5-8,5 g, cu blana închisă la culoare.

  Este o specie foarte răspândită şi frecvent întâlnită, adaptându-se bine şi mediului antropizat. Vara coloniile pot fi găsite în scorburi de copaci, în fisuri, sub scoarță, în clădiri, în poduri, în fisurile zidurilor. Hibernează în podurile sau pivnițele clădirilor, fisurile zidurilor, în adăposturi subterane naturale şi artificiale.

  O specie foarte flexibilă, foloseşte o mare varietate de habitate. Poate fi observată vânând atât în centrul oraşelor mari, cât şi în păduri sau peste suprafețele de apă. Are un zbor rapid, agil. Hrana constă dintr-o largă varietate de insecte din care țânțarii sunt nelipsiți.

 • Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  Prezență în Podișul Nord Dobrogean

  A fost identificată în aproape tot situl, cu excepţia zonelor central-sudice (Fântâna Mare – Stejaru – Beidaud).

 • Importanță ecologică

  Importanță ecologică

  Menţine sub control populaţii de insecte nocturne, îndeosebi în zone rurale, în spaţii semi-deschise, dar şi în livezi, vii sau alte culturi permanente. Consumă pradă peste 10 m înălţime. Este pradă pentru specii de păsări răpitoare nocturne.

 • Importanță economică

  Importanță economică

  Controlează înmulţirea necontrolată a populaţiilor de insecte (cu caracter potenţial dăunător din punct de vedere econimic) din sit şi din vecinătatea acestuia, contribuind atât în sectorul agricol cât şi în ceea ce priveşte sănătatea umană. Beneficiile medii calculate per individ în fiecare an se ridică la peste 1200 euro, un singur animal fiind capabil să consume peste 1 kg de insecte în acest timp.

 • Importanță pentru conservare

  Importanță pentru conservare

  Specie strict protejată de interes comunitar

 • Presiunile/amenințările

  Presiunile/amenințările

  Specia este în prezent afectată de utilizarea energiei eoliene, care poate genera mortalităţi în timp ce animalele caută hrană sau migrează, de reducerea sau pierderea habitatelor specifice prin înlocuirea acestora cu terenuri agricole sau prin ardere pentru a genera noi surpafeţe de păşunat. Specia poate fi afectată dacă se intervine în păduri pentru a elimina arborii cu scorburi, îndeosebi cei care deja sunt uscaţi sau în curs de uscare sau în cazul în care se renovează clădiri şi nu se verifică dacă aceste animale există în crăpăturile acestora.

 • Măsuri de conservare

  Măsuri de conservare

  Reducerea funcţionalităţii turbinelor eoliene din sit şi de la o distanţă de 10 km faţă de acesta în perioada de migraţie a speciei. 

  Închiderea unor cavităţi subterane pentru a reduce presiunea asupra speciei. Interzicerea oricărei forme de captură, recoltare, comerţ, transport, ucidere a indivizilor, perturbarea speciei în perioade sensibile sau distrugere a habitatelor speciei. 

  Menţinerea unui număr de minim 12 arbori nativi bătrâni şi scorburosi pe 100 hectare, preferat grupaţi în minim 4 per locaţie, cu distanţe de sub 100 m între aceştia. Arborii situaţi în apropierea surselor de apă sunt mai valoroşi, la fel şi cei cu expunere sudică. Se interzice exploatarea minieră în proximitatea galeriilor de prospecţiune din cariera Başchioi.

  Inventarierea coloniilor speciei din construcţii şi asigurarea protecţiei lor prin relocări, eliminare guano din case etc 

  Se interzice orice formă de tăiere a unui arbore care prezintă urme de guano sau urină în zona scorburilor. După identificarea unui astfel de arbore, pe o rază de 50 m faţă de acesta nu se intervine pentru a nu schimba condiţiile de mediu.